REGULAMIN REALIZACJI ZAPROSZEŃ UPOMINKOWYCH

 1. Zakup Zaproszenia Upominkowego dokonuje się poprzez:
   • opłatę równowartości zaproszenia w recepcji INSTYTUTU DERMA
   • dokonanie przelewu na wskazane konto
   • dokonanie zakupu przez platformę www.zaproszeniaupominkowe.pl
 1. Zaproszenie Upominkowe można zakupić na dowolną kwotę lub usługę (poza usługami lekarskimi)
 1. Zaproszenie Upominkowe może być zrealizowane w następujących Instytutach w Warszawie
  • INSTYTUT DERMA ul. Lazurowa 183 tel 22 637 24 60 Warszawa
  • INSTYTUT DERMA ul. Głębocka 54 tel 22 434 55 44 Warszawa
 1. Czas realizacji Zaproszenia Upominkowego w całości wynosi 3 miesiące i jest określony na Zaproszeniu
 1. Przy dokonywaniu rezerwacji zabiegu należy poinformować, że formą płatności będzie Zaproszenie Upominkowe o danym numerze, który znajduje się z na Zaproszeniu.
 1. Warunkiem realizacji Zaproszenia Upominkowego jest okazanie go i pozostawienie w recepcji przed wykonanym zabiegiem.
 1. Zaproszenie Upominkowe imienne może być wykorzystane również przez okaziciela.
 1. Zaproszenie Upominkowe może być realizowane częściowo, aż do wyczerpania kwoty, na którą zostało wystawione.
 1. Za zakup Zaproszenia paragon/faktura VAT wydawana jest w momencie realizacji usługi, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów nr IPPP2/443-83/13-2/MM
 1. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza niż wartość Zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.
 1. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu przekracza wartość Zaproszenia, jego okaziciel zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
 1. Zaproszenie Upominkowe w ramach kwoty na jaką zostało zakupione, może być wymienione na inne usługi.
 1. Zaproszenie Upominkowe nie może być wymienione na gotówkę.
 1. Wartość Zaproszenia Upominkowego jest realizowana zgodnie z dostępnym cennikiem usług. Zaproszenie nie podlega ani zakupowi ani realizacji ofert promocyjnych oraz ofert objętych rabatami.
 1. Zakupione Upominkowe nie podlega zwrotowi.
 1. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży etc.) Zaproszenia Upominkowego INSTYTUT DERMA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią zakupu Zaproszenia Upominkowego i na życzenie jest udostępniany w recepcji do zapoznania i akceptacji warunków zakupu.
INSTYTUT DERMA

2 lokalizacje w Warszawie

ul. Głębocka 54 tel. 22 434 55 44 tel. kom. 517 337 932
ul. Lazurowa 183 tel. 22 637 24 60 tel. kom. 506 367 608
www.iderma.pl
instytut@iderma.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek – Piątek 10:00–21:00
Sobota 9:00–18:00

NAPISZEMY LUB ODDZWONIMY

Masz pytania?